Klubin historiaa

Miten Chicagossa alkanut maailmanlaajuinen liike päätyi Kirkkonummelle

 

Rotaryliikkeen alullepanija oli chicagolainen, 37-vuotias lakimies Paul Harris. Hän kutsui 23.2.1905 luokseen kolme ystäväänsä, jotka olivat nuoria liikemiehiä. Harris esitti heille ajatuksensa perustaa yhdistys, joka vaalisi ja kehittäisi yhteistyötä jäsentensä kesken.

Ajatus hyväksyttiin heti, ja kolmannen kerran kokoontuessaan yhdistys sai nimekseen Rotary Club. Nimitys "rotary" (kiertävä) tulee siitä että kokoukset pidettiin vuorotellen kunkin jäsenen luona, konttorissa tai työpaikalla. Klubi laajeni ja uusia klubeja perustettiin ensin Amerikan suurkaupunkeihin. Euroopan laajenemisen yhteydessä rotaritoiminta tuli myös Suomeen 1920-luvulla. Ensimmäinen suomalainen rotaryklubi, Helsingin Rotaryklubi, perustettiin 26.1.1927.

Kirkkonummen Rotaryklubi / Kyrkslätts Rotaryklubb

 

Yksi rotaryliikkeen organisatorisia päämääriä on ollut laajentaa toimintaa perustamalla uusia klubeja sopiville paikkakunnille. Porkkalan vuokrakauden seurauksena Kirkkonummi oli monessakin mielessä neitseellistä aluetta, niin myös Rotaryn kannalta.

Nopeasti kasvava kunta, johon oli sijoittunut paljon palveluyrityksiä ja suuriakin teollisuuslaitoksia oli piirijohdon taholta todettu sopivaksi laajenemissuunnaksi. Ensimmäiset tunnustelut tehtiin 1975-76 governor Niilo Visapään aloitteesta. Suomen Sokerin tuolloinen johtaja Reima Raita oli Töölön klubin presidenttinä ja asessori Vankka Toivonen vastaavasti Espoon klubin presidenttinä. Tunnustelu ei johtanut pidemmälle paikkakunnalla vahvasti vaikuttavan Lions-toiminnan vuoksi.

Seuraava piirigovernor Lasse Hyvärinen jatkoi kuitenkin asian edistämistä, ja kummiklubin tehtävät annettiin Espoon Rotaryklubille, ja sen silloiselle presidentille Kullervo Telamaalle. Hän ja alue-edustaja Reima Raita kutsuivat suuren joukon sopivaksi katsottuja kirkkonummelaisia sekä täällä työssäkäyviä henkilöitä rotaryaiheiseen tiedoitustilaisuuteen. Tilaisuus pidettiin 18.5.1977 Suomen Sokerin Rantahuvilassa Kantvikissa. Tilaisuudessa oli läsnä yli 50 henkilöä.

Klubin perustaminen kuitenkin vaati vielä oman työryhmän perustamisen jäsenedellytysten täsmentämiseksi. Tässä työryhmässä toimivat Jan-Erik Siren, Kaarlo Kovalainen sekä Heikki Hongisto. Kummitoimet perinyt Espoon klubin Heikki Mälkki ilmoitti 12.10.1977 Rotary Internationalin Extension Surveyssä että edellytykset klubin perustamiselle ovat olemassa, ja jäseniä tulisi olemaan 22-24.

Piirigovernor Erkki Aaltio ilmoitti Rotary Internationalille 2.2.1978 että uusi klubi voidaan perustaa Kirkkonummelle. Väliaikainen klubi aloitti toimintansa silloisen SYP:n kerhotilassa Kirkkotallintiellä ja kokousaika oli maanantaisin klo 16.30.

Perustava kokous pidettiin piirigovernor Erkki Aaltion läsnäollessa 20.3.1978. Heikki Mälkki toimi kokouksen puheenjohtajana, ja Espoon kummiklubi oli muutenkin vahvasti edustettuna. Kokouksessa tehtiin virallinen päätös klubin perustamisesta, hyväksyttiin järjestysmuoto ja valittiin klubille sen ensimmäinen hallitus. Presidenttinä aloitti Jan-Erik Siren, varapresidenttinä Heikki Hongisto, sihteerinä Kari Kanerva, rahastonhoitajana Hannu Lahtinen sekä jäseninä Kaarlo Kovalainen, Mikko Salo sekä Pentti Valkamo.

Rotary Internationalin hyväksyntä uudelle klubille saapui 11.5.1978. Kirkkonummen Rotaryklubi oli hyväksytty sen jäseneksi.