Rotary pähkinänkuoressa

Service Above Self - Palvelu itsekkyyden edelle

 

Rotaryn tavoite on vaalia palvelemisen ihannetta kaiken arvossapidetyn yritteliäisyyden perustana

1) edistämällä tuttavuussuhteiden syntymistä ja siten luomalla tilaisuuksia palvelemiseen

2) vaalimalla liike- ja ammattimoraalia ja arvostamalla kaikkea hyödyllistä työtä sekä opastamalla jokaista rotaria näkemään oma ammatinsa tilaisuutena palvella yhteiskuntaa

3) innostamalla jokaista rotaria toteuttamaan palvelemisen ihannetta yksityiselämässään, ammatissaan ja yhteiskunnan jäsenenä

4) edistämällä kansojen välistä yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa sen maailmanlaajuisen toveruusverkoston avulla, jonka muodostavat palvelun ihanteeseen sitoutuneet eri alojen ammattilaiset ja liike-elämän edustajat.

Rotary on palvelujärjestö. Käytännön toimintaa ohjaavat Rotaryn eettiset periaatteet, joista neljän kysymyksen koe on keskeinen. Tällä kokeella rotarit pyrkivät edistämään hyviä toimintatapoja keskinäisessä kanssakäymisessään ja ajamissaan palveluhankkeissa. Lue lisää neljän kysymyksen kokeesta.

 

Viisi palveluväylää

 

Palvelu kanavoituu käytännön toiminnaksi viidellä palveluväylällä:

1) Klubipalvelu

2) Ammattipalvelu

3) Yhteiskuntapalvelu

4) Nuorisopalvelu

5)  Kansainvälinen palvelu