Viisi palveluväylää

Palvelu kanavoituu käytännön toiminnaksi viidellä palveluväylällä:

Klubipalvelu

 

1) Klubipalvelu

Klubipalvelun avulla saamme klubin toimimaan menestyksellisesti ja vahvistamme jäsentemme yhteenkuuluvuutta. Se sisältää mm. toveruuden ja viihtymisen edistämiseen tarvittavaa toimintaa kuten klubikokousten tyylikkäät järjestelyt ja mielenkiintoiset sisällöt, klubineuvottelut ja klubin vuosipäivän tilaisuudet. Säännölliset viikkokokoukset ja muut tapaamiset palvelevat toiminnan ja jäsenistön kiinteyden kehittämistä. Yhtenä tavoitteena on myös hauskan pitäminen.

Ammattipalvelu

 

 

2) Ammattipalvelu

Ammattipalvelun tavoitteena on Singaporen julistuksen hengessä pyrkiä noudattamaan korkeaa ammatillista moraalia ja etiikkaa sekä jakaa ammatillista osaamistaan Rotaryn ja ympäröivän yhteiskunnan hyväksi. Ammattipalvelun avulla edistämme rehellisyyttä kaikessa, mitä teemme.

Yhteiskuntapalvelu

 

 

3) Yhteiskuntapalvelu

Yhteiskuntapalvelun avulla toteutamme hankkeita tavoitteena lähimmäisten elämänlaadun ja viihtyvyyden parantaminen. Yhteistyössä paikkakunnan muiden toimijoiden kanssa pyrimme saamaan aikaan pysyviä parannuksia.

 

 

Nuorisopalvelu

 

4) Nuorisopalvelu

Palveluväylässä panostamme nuorisoon ja nuoriin aikuisiin tarjoamalla heille mahdollisuuksia kehittää itseään. Nuorisovaihdon, interact-klubien ja rotaract-klubien sekä nuorille järjestettävien johtajuusseminaarien (RYLA-seminaarit) avulla autamme nuorien kasvamista esimerkillisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Näillä toiminnoilla myös tuetaan ja vahvistetaan Rotaryn tulevaisuutta.

Kansainvälinen palvelu

 

 

5)  Kansainvälinen palvelu

Kansainvälisen palvelun avulla toteutamme humanitaarista ja sivistyksellistä toimintaa maailmanlaajuisesti. Edistämme kansojen välistä yhteisymmärrystä ja rauhaa.